Header image
...i luften siden2002  
  
 
 
 
 
 
 
 

Fly i klubben

Bumble Bee
Registrering: LN-YUC
Eier: Øyvind Langtvedts
Kostruksjon: Martin Hollman, Aircraft Designs, USA

Tornado II trainer
Registrering: LN-YUA
Eier: Norsk Rotorflyv Klubb
Konstruksjon: Henrik Lund Pedersen, Skyline Aviation,DK

 

Martin gyro
Registrering: LN-YUD
Eier: Martin Schanche
Konstruksjon: Martin Schanche (videreutv. av Humlan)

Pitbull
Registrering: LN-YUE
Eier: Stein Erik Lundblad
Konstruksjon: North American Rotorwerks

JT-5
Registrering: LN-YUB
Eier: Willy Johansen
Konstruksjon: Jukka Tervamäki, Finland

ELA-07
Registrering: LN- YUS
Eier: Geir Ove Skjærvik
Konstruksjon: ELA, Spania

Xenon
Registrering: LN-YUF
Eier: Stein Erik Lundblad
Konstruksjon: ABS Aerolight, Polen

ELA-08
Registrering: LN-YUT
Eier: Ketil (ny elev)
Konstruksjon: ELA, Spania