Header image
...i luften siden2002  
  
 
 
 
 

 
 
Utdannelse

Forutsetningen for å kunne starte på utdannelsen er, at du har gjennomgått og bestått en vanlig teoretiske utdannelse for mikrofly, som inneholder følgende fag:

  • Meteorologi
  • Aerodynamikk
  • Motorlære
  • Instrumenter og utstyr
  • Preflight & sikkerhet
  • Navigasjon
  • Lover og regler

I tillegg vil du i regi av Norsk Rotorfly Klubb gjemnnomgå:

  • Rotor aerodynamikk
  • Øvrig gyrokopter teori

Den praktiske grunnutdannelse inneholder et minimum på 20 timers instruksjonstid i luften (inklusive prøveavleggelse).

Heretter gis tillatelse til å fly solo (dvs uten passasjerer) i en periode på minimum 5 timer. Når denne perioden er gjennomført tilfredsstillende, gis tillatelse til å fly dual, men bare sammen med en annen sertifisert gyropilot.

Etter minimum 50 timer oppnår eleven en utsjekk, som gir tillatelse til å ta med passasjerer.

En omskoling fra annen flytype til gyrokopter er foreløpig lik grunnutdannelsen.